Salgs- og leveringsbetingelser

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle køb foretaget på montanafurniture.com og vil altid være tilgængelige herfra.

1. Alle aftaler om køb foretaget på hjemmesiden indgås med:

Montana Furniture A/S
Akkerupvej 16
5683 Haarby
CVR-nr.: 66652912

Tlf.: +45 33 12 06 90
E [email protected]

2. Indgåelse af aftale

2.1. Aftalen mellem Kunden (herefter ”dig”) og Montana Furniture A/S (herefter ”Montana”) anses for indgået, når Montana har afsendt din ordrebekræftelse.

2.2. Når Montana har modtaget din ordre, fremsender vi snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om dit ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Din ordrebekræftelse vil ikke være tilgængelig på hjemmesiden, og du opfordres derfor til at gemme ordrebekræftelsen som din kvittering.

3. Priser og betaling

3.1. Alle opgivne priser er inkl. 25 % moms. Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare.

3.2. Montana forbeholder sig ret til at ændre priser på hjemmesiden, som måtte være fejlagtig angivet. Montana tager desuden forbehold for stave- og trykfejl, udsolgte varer, prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på hjemmesiden til enhver tid.

3.3. Der kan benyttes følgende betalingsmidler på hjemmesiden: Dankort, Visa, MasterCard og MobilePay. Der pålægges et gebyr for visse korttyper. Et evt. gebyr vil fremgå af betalingssiden.

3.4. Ved brug af betalingskort til betaling, hæves beløbet først efter varernes afsendelse.

3.5. Betaling på hjemmesiden sker via NETS Easy, en NETS-godkendt og PCI-certificeret betalingsløsning. NETS Easy betalingsløsningen benytter SSL-kryptering i kommunikationen med NETS, ligesom der benyttes SSL-kryptering i kommunikationen mellem kunden og den server, hvor NETS Easy er placeret. Det betyder, at alle oplysninger, der sendes over internettet i forbindelse med betaling, er krypteret med et sikkerhedscertifikat, og det er således ikke muligt for uvedkommende at opsnappe informationer om kundens kreditkort. Læs mere om NETS Easy's sikkerhed på NETS' hjemmeside.

4. Leveringstid og -sted

4.1. Forsendelser leveres til en pakkeshop eller med fragtmand til hjemmelevering, alt efter varens størrelse og type. Fragtmetoden vil blive oplyst ved ordregennemførelsen på montanafurniture.com.

4.2. Montana bekræfter og afsender under normale omstændigheder ordrer, inden for 5-10 arbejdsdage efter ordrebekræftelsens afgivelse. Dette er alene vejledende og en eventuel længere leveringstid vil fremgå af ordrebekræftelsen. Bemærk at Montana holder sommerferie i uge 29, 30 og 31 samt juleferie mellem jul og nytår. I begge perioder vil der være længere leveringstid end normalt.

4.3. Montana kan ikke drages til ansvar for forsinkelse af leverancer. Varer, der er i restordre, kan have længere leveringstid end angivet. Såfremt en ordre er forsinket, modtager kunden en skriftlig meddelelse herom.

4.4. Nærmere oplysninger om leveringstid og -sted vil fremgå af ordrebekræftelsen.

4.5. Ved levering uden for Danmark, bedes du venligst kontakte [email protected].

4.6. Der tilbydes indbæring af leverancer med fragtmand. Ved indbæring opkræves et gebyr på DKK 350, som betales i forbindelse med ordreafgivelsen.

4.7. Er kunden ikke hjemme på det aftalte leveringstidspunkt, vil der blive opkrævet et leveringsgebyr for genlevering. For forsendelser, der bliver leveret til pakkeshop, opkræves der et genleveringsgebyr på DKK 100. For forsendelser der leveres med møbeltransport, opkræves et genleveringsgebyr på DKK 350.

4.8. Montana tilbyder levering og montering på ordrer, som leveres til Sjælland undtagen Falster, Lolland og ikke brofaste øer. Såfremt montage skal udføres på væg, skal væggen have en beskaffenhed, der tillader dette. Det vil sige en plan væg i sten (mursten, beton eller lignende). Såfremt montage udføres på gipsvæg, skal denne være med et dobbelt lag gips. Montana tager forbehold for skjult el, vand og andre installationer i væggen og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader.

5. Transportskader

5.1. Ved modtagelse af forsendelsen skal du undersøge den for transportskader, og tage forbehold for skaden, såfrem emballagen bærer tegn herpå.

5.2. Er indpakningen slemt beskadiget, bør du nægte at modtage forsendelsen og notere begrundelsen på fragtbrevet. Det gør det nemmere for dig at bevise, at skaden skete, før du modtog varen.

5.3. Er indpakningen slemt beskadiget, og har du modtaget forsendelsen, bedes du snarest muligt og gerne inden for 7 dage melde transportskaden til os på [email protected].

5.4. Vedlæg gerne billeddokumentation og angiv under alle omstændigheder det ordrenummer, der fremgår af den ordrebekræftelse, du modtog på mail i forbindelse med købet. Anmeld også gerne hurtigst muligt transportskaden til den pakkeshop, hvorfra du fik forsendelsen udleveret, eller fra det fragtfirma, der leverede den.

6. Fortrydelsesret

6.1. Du har ret til at træde tilbage fra et køb foretaget på vores hjemmeside (fortrydelsesret).

6.2. Ønsker du at udøve din fortrydelsesret, skal du meddele dette til Montana inden 30 dage efter varens modtagelse på [email protected]. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

6.3. Når du har meddelt Montana, at du ønsker at fortryde købet, skal du aftale forsendelse med Montana via mail [email protected] inden 30 dage. Du afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til Montana. Omkostninger der er forbundet med returnering fastsættes til DKK 100 for pakketransport og DKK 350 for møbeltransport. Returnering af varen aftales med Montana kundeservice.

6.4. Du har som kunde bevisbyrden for, at du har udøvet din fortrydelsesret i overensstemmelse med pkt. 6.2. og 6.4. 

6.5. Når du har meddelt Montana, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret, tilbagebetaler vi uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi bliver bekendt med dit ønske om at fortryde købet, alle beløb modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger. Montana tilbagebetaler dog ikke ekstraomkostninger, såfremt du har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder. Evt. indbæringsgebyr refunderes ikke.

6.6. Tilbagebetalingen forudsætter, at varen er modtaget af Montana, eller at du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret.

6.7. Montana gennemfører tilbagebetalingen på samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret, at vi kan gennemføre tilbagebetalingen på en anden måde. Returfragt afholdes af kunden, og modregnes i tilbagebetalingen.

6.8. Vælger du at fortryde delvist, således at kun en del af det købte returneres, tilbagebetaler Montana uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi bliver bekendt med dit ønske om at fortryde købet delvist, et beløb svarende til det returnerede. Montana tilbagebetaler ikke leveringsomkostninger ved delvis fortrydelse.

6.9. I det omfang, varens værdi er blevet forringet, som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra Montana. Er varen f.eks. taget i brug ved ophæng eller lignende, og bærer varen præg af dette, har du stadig fortrydelsesret som beskrevet i pkt. 6.2. og 6.4., men hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi.

6.10. Såfremt du vælger at returnere en vare, er det vigtigt at varen returneres i original emballage.

7. Reklamation og mangler

7.1. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse i forhold til de købte varer.

7.2. Hos Montana Furniture A/S tilbyder vi henholdsvis 5 eller 10 års garanti på vores produkter. Garantiperioden er angivet på produktsiden. Du kan således ikke gøre opmærksom på fejl og mangler, der viser sig senere end henholdsvis 5 eller 10 år efter varens levering. Du kan læse mere om vores garantier.

7.3. Hvis du konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal du meddele dette til Montana inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader du at give meddelelse inden rimelig tid, mister du retten til at reklamere over en vare. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, anses for rettidig.

7.4. I forbindelse med returneringen skal du oplyse Montana om, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til Montana Furniture A/S, Akkerupvej 16, 5683 Haarby.

7.5. Såfremt varen, inden for garantiperioden, viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Montana sig at udbedre sådanne fejl og mangler. Hvis det viser sig ikke at være muligt – eller det ikke af Montana skønnes hensigtsmæssigt – at reparere varen, påtager Montana sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer vi i stedet købesummen. Ved reklamation, påtager Montana sig eventuelle returfragtomkostninger. Returfragt skal aftales med [email protected], inden afsendelse af varen.

7.6. Montana påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Montana kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

8. Klagemuligheder

8.1. For tvister opstået mellem dig og Montana om dit køb, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf. +45 72 40 56 00. Du kan finde nærmere oplysninger om betingelser for klage, gebyrer mv. på www.forbrug.dk. Klagen kan indgives via Nævnenes Hus' hjemmeside.

8.2. For kunder med bopæl i et andet EU-land kan klager om tvister opstået mellem Montana og kunden vedr. kundens køb, indgives til Den Europæiske Platform for Onlinetvistbilæggelse på deres hjemmeside. Ved indgivelse af klage kan kunden oplyse Montanas e-mailadresse [email protected].

9. Ansvar

9.1. Montana er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure. Så længe en force majeure situation foreligger, er vi fritaget for at opfylde vores forpligtelser.

9.2. Montana påtager sig produktansvar over for kunden i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

9.3. Montana erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som kunden har købt.

10. Personoplysninger

10.1. De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med din ordre, vil blive registreret hos Montana, som herefter er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Læs mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder i den forbindelse i vores privatlivspolitik.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret den 07.10.2020