Montana 12 mm moduler

Ved opbygning af opstillinger er følgende information og anbefalinger vigtige at gøre brug af, for at få en god og holdbar opstilling, der opfylder Montanas regler for anvendelse og brug af garanti.

Generel information

Montana er et system der er opbygget med lokhuller i alle sider og hylder. Lokhuller er mulige placeringer af komponenter, hylder, låger, skuffe mm. Afstanden mellem lokhullerne er 5,7 cm. 

Hvis en opstilling laves med moduler i forskellige bredder, skal man være opmærksom på at et helt modul i målet 69,6 cm ikke er det samme som to halve moduler 2 x 35,4 cm = 70,8 cm.

Moduler på ophæng

Ophængte reolmoduler i højde 69,6 cm (*12), 46,8 cm (*8) og 35,4 cm (*6) i dybde 20, 30 og 38 cm tåler en belastning i og på modulet op til 40 kg, forudsat væggens beskaffenhed samt fastgørelse tillader dette. Ophængte reolmoduler i samme højder i dybde 46,8 cm må belastes med maks. 20 kg. Ophængte reolmoduler i højde 24 cm (*4), 18,3 cm (*3) og 12,6 cm (*2) har nedsat bæreevne og må derfor kun belastes med op til 10 kg.

Modultop, bund og hylder i bredde 69,6 cm (*12) må kun belastes med 3 kg for at undgå nedbøjning. Forsynes modultop, bund og hylder med en understøttende konstruktion, en såkaldt støttesarg (SS10) må disse max belastes med 10 kg. Støttesargen (SS10) lakeres i samme farve som modulet. Maks. belastning for et modul i bredde 69,6 cm med ophæng og uden lodret skillevæg er 10 kg. En støttesarg SS10 kan ikke forbedre den maksimale belastning på disse moduler grundet opbygningen.

Moduler på sokkel

Reolmoduler på sokkel i højde 69,6 (*12), 46,8 (*8) og 35,4 cm (*6) i dybderne 20, 30 og 38 cm tåler en belastning på op til 60 kg. Reolmoduler på sokkel i højde 24 (*4), 18.3 (*3) og 12.6 cm (*2) samt i dybde 46,8 cm har nedsat bæreevne og må derfor kun belastes med op til 40 kg. 

Når moduler på sokkel stables, anbefales det at det 4. modul i højden monteres med ophæng for at overholde belastning, stabilitet og sikkerhed. Når moduler stables, står de på fire små skridlapper, som placeres i hjørnerne på det nederste modul, hvilket sikrer at det stablede modul står sikkert. Dette er gældende under forudsætning af at modul bredde 69,6 cm er forsynet med en gennemgående lodret skillevæg.

Moduler på ben

Reolmoduler på ben kan, alt efter modulets indretning, tåle en belastning på op til 50 kg. Den maksimale højde for moduler på ben er to moduler á 69,6 cm (*12), men den maksimale belastning for et sæt ben er 75 kg.

Moduler i bredde 69,6 cm (*12) med ben skal altid forsynes med en understøttende konstruktion, en såkaldt støttesarg (SS60) under bunden for at undgå nedbøjning, når modulet belastes og tages i brug. Det anbefales kun at stable to moduler oven på hinanden, når de monteres med ben. Det tredje modul i højden skal forsynes med ophæng for at belastning, stabilitet og sikkerhed overholdes. Montering af ben under moduler i breddemålet 69,9 cm uden støttesarg (SS60), er på eget ansvar og uden garanti fra Montana. Dette er gældende under forudsætning af, at et modul med bredde 69,6 cm er forsynet med en gennemgående lodret skillevæg.

Moduler på hjul

Moduler i bredde 69,6 cm på hjul skal altid forsynes med en understøttende konstruktion, en såkaldt støttesarg (SS60) under bunden for at undgå nedbøjning når modulet belastes og tages i brug. Det anbefales kun at stable moduler i dybde 30 cm og 38 cm til højde 105 cm. Moduler i dybde 46,8 cm kan stables til højde 139,2 cm for at belastning, stabilitet og sikkerhed overholdes. Montering af hjul på moduler i 69,6 cm i bredden uden støttesarg (SS60), er på eget ansvar og uden garanti fra Montana. Dette er gældende under forudsætning af at modul bredde 69,6 cm er forsynet med en gennemgående lodret skillevæg.